Társasházi paragrafusok

Jogszabálygyűjtemény

Az alábbi táblázatban megtalálhatja a társasházi életet szabályozó legfontosabb jogszabályokat. A címekre lépve rövid leírást talál a törvényekről és rendeletekről, amelyek teljes aktuális szövegét a Jogtár oldalára irányítva olvashatja.

Jogszabály Hatálybalépés Módosítva
Társasházi törvény 2004 2013

Ez a törvény tartalmazza a társasházakra vonatkozó alapvető rendelkezéseket, a társasházak létrehozásától a szabályos működtetésig.
Ennek megfelelően itt találhatják meg a közös képviselők, valamint a tulajdonosok és testületeik legfontosabb jogait és kötelezettségeit.
A közös ügyeink menüpontban szintén részletes leírást talál a társasházi élet szereplőiről, fogalmairól és legjellemzőbb élethelyzeteiről.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Lakásszövetkezeti törvény 2005 2011

A társasházi törvény mintájára ez a jogszabály rendelkezik a lakásszövetkezetek létrehozásáról és működtetéséről, valamint az ott élők és dolgozók jogairól, kötelezettségeiről.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

A lakások bérbeadásának és elidegenítésének szabályai 1994 2010

Ez a törvény foglalja össze a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokat. A jogszabály részletezi az az önkormányzatok bérbeadói jogait is.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Gázkészülékek műszaki felülvizsgálata 2013 -

Az Országgyűlés 2013. október 14-én írta a földgázellátásról szóló törvénybe, hogy a gázkészülékeket és csatlakozóvezetékeket a szolgáltatóknak kell ellenőrizniük, saját költségükön.
A teljes jogszabályt itt olvashatja, a szóban forgó változtatás a 89-es paragrafusban található.
A felülvizsgálat részletszabályait Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter november 18-i rendeletmódosítása fogalmazta meg.
A teljes rendelet hatályos szövegét itt olvashatja
Ez alapján az 1981 előtti berendezések tulajdonosainak 2013. december 31-ig kell kezdeményezniük a felülvizsgálatot, amelynek ezt követően 2014 szeptember 30-ig kell megvalósulnia, az esetlegesen feltárt hibákat pedig legkésőbb a következő év ugyanezen napjáig kell kijavítani.
A többi tulajdonosnak tíz évente kell kérniük gázkészülékeik és csatlakozó berendezéseik ellenőrzését területi szolgáltatójuktól. Az eközben esedékes gázmérőcserék közben pedig már nincs szükség felülvizsgálatra. Az ellenőrzés közben kiderülő hiányosságokat egy éven belül kell helyreállítani.
A felülvizsgálatot végző gázszerelőnek jegyzőkönyvet kell készítenie az ellenőrzésről, amelynek egy példányát át kell adnia a tulajdonosnak. A jegyzőkönyvet a következő felülvizsgálat utáni 30 napig, vagyis legkésőbb több mint tíz éven át kell megőrizni.
A társasházaknak szintén 10 évente kell megrendelniük a csatlakozóvezetékeik ellenőrzését, amellyel egy időben a társasházban található gázkészülékeket is ellenőrizni kell.
Elsőként a 2005 novembere előtti használatbavételi engedéllyel rendelkező társasházaknak kell megrendelniük a felülvizsgálatot, legkésőbb 2015 október 31-ig.
A gázkészülékekre és csatlakozó vezetekékre vonatkozó részletszabályokat itt olashatja:

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

A központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást szabályozó kormányrendelet 1999 2008

Az alább olvasható kormányrendelet gyűjti össze a központi fűtésre és melegvíz-szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

A felvonók üzemeltetése, ellenőrzése 1998 2008

Ez a kormányrendelet tartalmazza a felvonók és mozgólépcsők engedélyezésének, üzemeltetésének, valamint ellenőrzésének szabályait.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Tűzvédelmi előírások - -

Az alábbi dokumentumban olvashatja a társasházakra és lakásszövetkezetekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Az építőipari kivitelezésről 2009 2013

Az építtetőkre, tervezőkre, kivitelezőkre, továbbá a felelős műszaki vezetőkre és építési műszaki ellenőrökre vonatkozó szabályok találhatók az alábbi kormányrendeletben.
Az építtetői fedezetkezelőről szóló előírásokat szintén itt keresheti, az elektronikus építési napló szabályaihoz hasonlaóan.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Építőipari termékek kötelező alkalmassági ideje 1985 2008

Ez a kormányrendelet gyűjti össze, hogy mely építőipari termékekeknek kell legalább tíz, vagy öt éven át rendeltetésszerűen működniük.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 2009 2013

Az alább olvasható törvény foglalja össze a kéményseprő munkára vonatkozó szabályokat, továbbá felsorolja a lakástulajdonosok kötelezettségeit és jogait, valamint az ezzel járó költségeket.
A törvény végrehajtásának részleteit, így például a kötelező értesítéssel járó eseteket, valamint a közszolgáltatási díj megállapításának elveit ez a kormányrendelet tartalmazza.
A kéménysepréssel szemben támasztott szakmai elvárások pedig ebben a belügyi rendeletben olvashatók.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Az épületek energetikai tanúsítványáról szóló kormányrendelet 2009 2013

Az alábbi kormányrendelet szabályozza az épületek energetikai tanúsítványainak tartalmát és kiadását. A kormányrendelet alapja az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Az új lakásokhoz kapcsolódó jótállás 2003 2008

Ez a kormányrendelet tartalmazza az újonnan épült lakásokkal szembeni jótállás szabályait.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

A tartós fogyasztási cikkek jótállására vonatkozó kormányrendelet 2003 2012

Az alább olvasható kormányrendelet foglalja össze a jótállás legfontosabb szabályait a Polgári törvénykönyv (Ptk.) alapján.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Az épített környezet védelméről szóló törvény 1998 2013

Ez a törvény foglakozik a településfejlesztéssel és -rendezéssel, így tartalmazza például a különböző építési előírásokat.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán

Polgári törvénykönyv (Ptk.) 1959 2013

Amennyiben a fenti jogszabályokban nem talált iránymutatást problémájára, akkor a Polgári törvénykönyv (Ptk.) előírásai az irányadók az állampolgárok közötti vagyoni és személyi viszonyok tisztázására.
Az Országgyűlés 2013 februárjában új Ptk.-t fogadott el, amely 2014. március 15-én lép hatályba. Ennek szövegét az Országgyűlés honlapjára irányítva itt olvashatja.

Elolvasom a jogszabályt a Jogtár oldalán


Kihagytunk valamit, hibát talált, vagy más észrevétele van? Kérjük, írjon nekünk az címre!