További Kisokos bejegyzések

Közös képviselő

A társasház közösségének ügyeit a közös képviselő, vagy az intézőbizottság bonyolítja. Az intézőbizottság elnökének jogállása megegyezik a közös képviselőével, a testület vezetőjét és legalább két tagját a tulajdonosok saját maguk közül választhatják.
A közös képviselő feladatai
A közös képviselő törődik a társasház fenntartásáról, emellett ő készíti elő és hajtja végre a közgyűlés döntéseit, gondoskodva azok jogszerűségéről. A közös képviselő feladata emellett közölni és beszedni a közgyűlés által kiszabott közös költséget.
A közös képviselőnek kötelező megőriznie az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott alapító okirat és szervezeti-működési szabályzat egy példányát. Emellett nyilvántartást kell vezetnie a tulajdonosok döntéseiről a közgyűlési határozatok könyvében.
A közös képviselőnek a tulajdonosoktól kapott adatokról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet kizárólag a közüzemi szolgáltatóknak, valamint a központi fűtés- és melegvíz- szolgáltatójának, továbbá a bíróságnak adhat ki. A tulajdonosok bejelentkezési kötelezettségéről itt olvashat részletesebben
A közös képviselő jelzáloggal terhelheti a minimum három hónap közös költséggel tartozó tulajdonosok ingatlanját a hátralék megfizetésének biztosítékául, amennyiben erre a szervezeti-működési szabályzat felhatalmazza.
A közös képviselő látja el a közösség képviseletét a bíróság és más hatóság előtt is.
A közös képviselő munkájának jóváhagyása
A közös képviselő munkáját a közgyűlés hagyja jóvá az éves beszámoló elfogadásával. Ez a jóváhagyás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy a tulajdonosok később ne igényelhetnének kártérítést az akkor történtek miatt.
A közös képviselő felmentése
A közgyűlés bármikor felmentheti a közös képviselőt. A felmentett közös képviselőnek utódja megválasztásáig, de legfeljebb 90 napig ügyvivőként kell ellátnia feladatát, amelyért változatlan díjazást kaphat.
A közös képviselőnek utódja megválasztásától számított harminc napon belül át kell adnia a társasházra vonatkozó összes iratot és egy erről szóló, úgynevezett teljességi nyilatkozatot is kell kitöltenie.
A teljességi nyilatkozat mintáját itt töltheti le
Összeférhetetlenség
Közös képviselő nem lehet büntetett előéletű személy, amit az erre jelentkezőknek hatósági bizonyítvánnyal kell igazolniuk. Mégpedig úgy, hogy a megbízatás elfogadása előtt azt be kell mutatni a közgyűlés által erre a célra kijelölt szervnek.
A közgyűlésnek a későbbiekben joga van írásbeli felhívást intézni a közös képviselőhöz, hogy bizonyítsa: a megválasztása óta eltelt időben a bíróság nem tiltotta őt el a tevékenységétől, illetve nincs olyan tartozása, ami mellett nem láthatná el a közös képviselői feladatkört.
A közgyűlés azonnali hatállyal felmentheti azt a közös képviselőt, aki a fenti felhívásnak tizenöt napon belül nem tesz eleget, vagy a kikért dokumentumok alapján kiderül: törvényesen nem láthatná el tevékenységét.
Amennyiben a közgyűlés indokolatlanul kéri a közös képviselőt saját maga tisztázására, akkor a hatósági bizonyítvány kiállításának költségeit a tulajdonosok állják.
Képzettségi elvárások
Kizárólag azok végezhetnek üzletszerű társasház-, illetve ingatlankezelői tevékenységet, akik rendelkeznek az ehhez szükséges szakképesítéssel és nyilvántartásba vetetik magukat a helyi kormányhivatalnál.
A hatlakásosnál nagyobb társasházak közgyűlése előírhatja a társasház-kezelői szakképesítés megszerzését a magánszemélyként dolgozó közös képviselőknek. A tulajdonosoknak ebben az esetben vállalniuk kell a szakképesítés megszerzésének költségeit, amennyiben ezt a közös képviselő nem tudja kifizetni.

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27