További Kisokos bejegyzések

Szervezeti-működési szabályzat

A szervezeti-működési szabályzatot a közgyűlés fogadja el és módosíthatja az összes tulajdoni hányad egyszerű szavazattöbbségével. A közös képviselő kezdeményezésére a szabályzatról írásban is lehet szavazni.
A dokumentumnak tartalmaznia kell a tulajdonosok hatáskörét, jogait és kötelezettségeit, valamint a közös költség megoszlását.
Itt kell közölni a házirendet, továbbá a közgyűlés és a közös képviselő hatásköreit, feladatait, valamint a számvizsgáló bizottság jogkörét.
A hétlakásosnál kisebb társasházaknak nem kötelező szervezeti-működési szabályzatot alkotniuk, azokra ebben az esetben a társasházi törvény, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.
A bejegyzett társasházak tulajdonosai a Társasházam menüben tájékozódhatnak épületük biztosításának adatairól.
Regisztrált ügyfeleink emellett igényt tarthatnak biztosítási szerződés mintáinkra, illetve segítséget nyújtunk a dokumentum elkészítésében is!

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27