További Kisokos bejegyzések

Költségvetés és beszámoló

A társasház éves költségvetésére a közös képviselő tesz javaslatot és a közgyűlés fogadja el, hasonlóan az éves beszámolóhoz, amit az ingatlan kezelőjének a számviteli szabályok betartásával kell benyújtania a tulajdonosok elé.
Költségvetés
A társasház költségvetésében költségfajtánként szerepeltetni kell a közös tulajdonú épülettel kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat, beleértve a tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, továbbá a teljes közös költséget, név szerinti bontásban.
Beszámoló
A beszámolónak a költségek fajtáiként kell tartalmaznia a tervezett és tényleges bevételeket és kiadásokat.
A beszámolóban a tulajdonosok nevének felsorolásával, ingatlanok szerint kell közölni a közös költség befizetéseket, valamint a lejárt tartozásokat, a behajtás érdekében tett intézkedésekkel együtt.
Emellett fel kell tüntetni az üzemeltetési kiadásokat, az elvégzett karbantartásokat és felújításokat, a munkák részletezésével.
A fentiek összegzéséből záró egyenleget kell közölni, a pénzkészleteket kezelési helyük szerint részletezve.
A beszámolónak tartalmaznia kell még a közös tulajdonban lévő vagyontárgyak leltárát is.
A közgyűlés az éves beszámoló elfogadásával jóváhagyja a közös képviselő arra az évre vonatkozó ügykezelő tevékenységét. Ez a jóváhagyás ugyanakkor nem jelenti azt, hogy az akkor történtek miatt ne lehetne később kártérítést igényelni.
A bejegyzett társasházak tulajdonosai a Társasházam menüben tájékozódhatnak épületük biztosításának adatairól.
Regisztrált ügyfeleink emellett igényt tarthatnak biztosítási szerződés mintáinkra, illetve segítséget nyújtunk a dokumentum elkészítésében is!

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27