További Kisokos bejegyzések

Lakás felújítása

A felújítást végző tulajdonosoknak értesítenie kell a közös képviselőt a lakásában tervezett építkezésről.
A társasház többi tulajdonosának nem lehet beleszólása a felújításba mindaddig, amíg az nem érinti az alapító okiratban foglalt állapotokat.

Azonban amennyiben az építkezés a közös tulajdonban álló épületrészhez, -berendezéshez csatlakozással, vagy műszaki állapotának megváltozásával jár, akkor már ki kell kérni az érintett tulajdonosok tulajdoni hányad szerinti kétharmadának írásbeli hozzájárulását.
Amennyiben az építkezést végző tulajdonosok úgy kívánják megosztani, vagy összevonni lakásukat, helyiségeiket, hogy az nem érinti a társasház többi tulajdonosának tulajdoni hányadát, akkor a közgyűlés az összes tulajdoni hányad egyszerű szavazattöbbségével határozhat az alapító okiratot módosításáról.

A közgyűlési határozat ebben az esetben ingatlan-nyilvántartásba vételre alkalmas okirat, így azt közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.

A változás ingatlan-nyilvántartásba vételének feltétele, hogy az építtető tulajdonos mellékeli az építésügyi hatóság jogerős és végrehajtható használatbavételi engedélyét.

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27