További Kisokos bejegyzések

Tulajdonosok

A társasházi lakások, helyiségek tulajdonosai közösen tartják fenn épületüket, miközben a birtokukban álló ingatlan sorsáról maguk dönthetnek.
A tulajdonosok jogai
A tulajdonosok alkotják a társasház közösségét, ebből adódóan pedig joguk van részt venni és tulajdoni hányaduk aránya szerint szavazni a közgyűlésen.
A társasházi tulajdonosok – a közgyűlés által szabályozott módon - használhatják a közös tulajdonban álló épületrészeket, kerteket és tárgyakat, eközben azonban nem sérthetik más tulajdonosok ugyanezen jogait.
A használat szabályait a szervezeti-működési szabályzatban kell rögzíteni.
A tulajdonosok kötelezettségei
A tulajdonosokat különböző fizetési és magatartási kötelezettségek terhelik társasházi életükben.
A lakások, helyiségek birtokosainak közös költséget kell fizetniük tulajdoni hányaduk arányában. Ingatlanjuk használata közben pedig be kell tartaniuk az alapító okiratban, a szervezeti-működési szabályzatban, és így különösen a házirendben található rendelkezéseket.
A tulajdonosok bejelentkezése, nyilvántartása
A társasházi ingatlanok tulajdonváltásakor, vagyis például egy lakásvásárlás után kötelező bejelentkezni a közös képviselőnél.
A bejelentkezésre rendelkezésre álló időt a társasház szervezeti-működési szabályzata határozza meg. Ez a határidő a birtokbavételtől, vagy az ingatlan-nyilvántartásba vételétől számított 15–60 nap közöttig terjedhet.
A tulajdonosoknak a bejelentkezés alkalmával nevüket, valamint az ingatlan esetleges haszonélvezőjének személyét is meg kell adniuk a közös képviselőnek.
Az ingatlan bérlőjét, illetve az ott lakók számát abban az esetben kell bejelenteni, ha vannak olyan közüzemi szolgáltatások, vagy központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatás amelynek díja a bérlőt terheli, illetve az ott lakók számától függ.
A fenti bejelentési kötelezettség a társházi lakásokat, helyiségeket vásárló gazdasági társaságra is vonatkozik.
A közös képviselőnek a tulajdonosoktól kapott adatokról nyilvántartást kell vezetnie, amelyet kizárólag a közüzemi szolgáltatóknak, valamint a központi fűtés- és melegvíz-szolgáltatójának, továbbá a bíróságnak adhat ki.

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27