További Kisokos bejegyzések

Társasház

A társasházi jogforma előnye, hogy az egy épületben található lakások, helyiségek birtokosai úgy gyakorolhatják tulajdonosi jogaikat, hogy közben egységesen jelennek meg bizonyos
szolgáltatók és hatóságok előtt. A tulajdonosok emellett arányosan, tulajdoni hányaduknak megfelelően viselik a közös épületrészek fenntartásának terhét.
Társasház alapításához legalább két külön tulajdonossal rendelkező lakás, illetve helyiség szükséges egy épületen belül.
A társasházi közös tulajdonba az épülethez tartozó föld, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrészek. Utóbbiak lehetnek akár lakások, vagy más helyiségek is, például a gondnok,
vagy a biztonsági személyzet irodája, szállása.
Az épület tartószerkezetei, valamint az épület biztonságát, állékonyságát szolgáló más épületrészek és berendezések akkor is a közös tulajdonba tartoznak, ha azok a magántulajdonban lévő
lakásokban, helyiségekben találhatók.
Amennyiben a társasházhoz kapcsolódó földrészlet nincs közös tulajdonban, akkor a tulajdonosokat használati jog illeti.
A társasház önállóan perelhet és perelhető, a jogi cselekvőképesség a közös képviselőt illeti.

Úgy véli hogy kihagytunk valamit vagy javításra szorul? Írjon nekünk címre!
Módosítva:2017. 11. 13. 15:12
Létrehozva: 2017. 11. 09. 16:27